• ปรับขนาด
  ตัวอักษร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นายสุชิน พูลหิรัญ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง
วิสัยทัศน์การพัฒนา
"ชุมชนน่าอยู่     ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำชุมชนเข้มแข็ง
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล"
สารจากนายก
ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้างฉางได้รับความ ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและภาคี ภาคส่วนต่าง ๆ มากมายกระผมใน ฐานะนายกเทศมนตรีตำบลบ้างฉาง จึงใคร่ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อพี่น้องประชาชน ภาคีเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านฉาง ขอเชิญ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย HIV ทุกท่าน ออกมายืนยันสิทธิเพื่อแสดงตน ภายใน 1-30 พ.ย. นี้เท่านั้น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง หน่วยงาน วันที่
  ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
  ลิงค์สำคัญ
  สำรวจความคิดเห็น
  ความพึงพอใจในการให้บริการบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านฉาง
           --------------------------------------------------------